De HEER zegt:

Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar Mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.

Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. Daarom – zo spreekt de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël:

Wee hun, Ik zal me wreken op Mijn tegenstanders, Mijn woede koelen op Mijn vijanden. Ik zal Mij tegen je keren, je zilver zuiver Ik met loog, al je vuil verwijder Ik. Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen:

‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.

Sion zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid. Maar opstandige zondaars worden gebroken, wie de HEER verlaat, gaat ten onder. Dan zal men schande spreken van de terebinten die jullie zo vurig vereerden, men zal zich schamen voor de tuinen waar jullie hart naar uitging. Jullie worden als een terebint waarvan het blad verwelkt, als een tuin zonder water. Verworven schatten worden tot kaf en wie ze vergaarde tot een vonk; Samen zullen ze branden en niemand dooft het vuur.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 46:1-13
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
0Shares