Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk.

Waar is Hij die Zijn volk door de zee voerde, waar Zijn de herders van Zijn kudde? Waar is Hij die hen bezielde met Zijn heilige geest? Die Mozes ter zijde stond met Zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven? Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. Ja, U hebt zelf Uw volk geleid om U een luisterrijke naam te verwerven.

Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit Uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn Uw strijdlust en Uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar U, HEER, bent onze Vader, van oudsher heet U Onze Beschermer. Waarom, HEER, liet U ons afdwalen van Uw wegen? Waarom hebt U ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor U hadden? Keer toch terug, omwille van Uw dienaren, van de stammen die U toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden Uw heilig volk in hun macht gekregen en Uw heiligdom vertrapt. Het is alsof U nooit over ons hebt geheerst, alsof Uw naam nooit over ons is uitgeroepen.

Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U beven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
0Shares