Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk.

Waar is Hij die Zijn volk door de zee voerde, waar Zijn de herders van Zijn kudde? Waar is Hij die hen bezielde met Zijn heilige geest? Die Mozes ter zijde stond met Zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven? Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. Ja, U hebt zelf Uw volk geleid om U een luisterrijke naam te verwerven.

Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit Uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn Uw strijdlust en Uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar U, HEER, bent onze Vader, van oudsher heet U Onze Beschermer. Waarom, HEER, liet U ons afdwalen van Uw wegen? Waarom hebt U ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor U hadden? Keer toch terug, omwille van Uw dienaren, van de stammen die U toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden Uw heilig volk in hun macht gekregen en Uw heiligdom vertrapt. Het is alsof U nooit over ons hebt geheerst, alsof Uw naam nooit over ons is uitgeroepen.

Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U beven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 39:1-8
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 10:13-22 2
0Shares