Ik, Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn? Weldra wordt de geketende bevrijd; hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf, het zal hem aan niets ontbreken. Ik, de HEER, jullie God, die de zee opzweep, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten, Ik leg je Mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van Mijn hand, Ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen Sion zeg:

‘Mijn volk ben jij.’

Word wakker, word wakker, Jeruzalem, sta op! De HEER heeft je laten drinken uit de beker van Zijn toorn; je hebt uit die kelk gedronken, de beker die je zo heeft bedwelmd tot de bodem leeggedronken. Er is niemand die je leidt, geen van de kinderen die je hebt gebaard; niemand die je bij de hand neemt, geen van de kinderen die je hebt grootgebracht. Dubbel ongeluk heeft je getroffen:

verwoesting en rampspoed – wie zal je beklagen? honger en geweld – wie zal je troosten? Je kinderen zijn bezweken; als een antilope gevangen in een net, zo liggen ze op elke straathoek, overweldigd door de toorn van de HEER, verlamd door de dreiging van je God. Daarom, luister hiernaar, ongelukkige, jij die beschonken bent, maar niet door de wijn. Dit zegt je God, de HEER, de God die het opneemt voor Zijn volk:

Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, de kelk, de beker van Mijn toorn, je hoeft er niet meer uit te drinken. Ik geef hem aan hen die jou kwelden, die je het bevel gaven:

‘Ga liggen, dan lopen we over je heen!’ En je maakte je rug als de grond, een weg waarover men kon gaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 52:1-15
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 39:1-8
0Shares