In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de HEER tegen Jesaja:

‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub Zeg tegen hem:

“Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen:

‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – maar dit zegt God, de HEER:

Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin. – Nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. – Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand.”’

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen:

‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde:

‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja:

‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:

de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuël Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
0Shares