In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de HEER tegen Jesaja:

‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub Zeg tegen hem:

“Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen:

‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – maar dit zegt God, de HEER:

Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin. – Nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. – Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand.”’

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen:

‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde:

‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja:

‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:

de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuël Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 52:1-15
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
0Shares