Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein.  Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion.  Want dit zegt de HEER:

Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop Ik jullie weer vrij.  Dit zegt God, de HEER:

Ooit trok Mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.  Wat win Ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is Mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt de HEER -, dag in dag uit wordt Mijn naam bezoedeld. Daarom, op die dag, zal Mijn volk Mijn naam kennen, beseffen dat Ik het ben die zegt:

‘Hier ben Ik.’ 

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is Koning!’  Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.  Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost Zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER ontbloot Zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. 

Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein.  Maar jullie hoeven niet overhaast te gaan, jullie vertrek is geen vlucht, want de HEER gaat voor jullie uit, de God van Israël vormt je achterhoede.

De lijdende dienaar van de HEER. 

Ja, Mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.  Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens -, zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 64:1-11
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 16:1-14
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
0Shares