Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was Zijn uiterlijk, Hij miste iedere schoonheid, Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die Zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed Zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij Zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen. Wie van Zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van Mijn volk werd Hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, Zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de HEER wilde Hem breken, Hij maakte Hem ziek. Hij offerde Zijn leven voor hun schuld, om Zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door Zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken Ik Hem een plaats toe onder velen en zal Hij met machtigen delen in de buit, omdat Hij Zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 4:1-6
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 46:1-13
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 39:1-8
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 45:14-25 2
0Shares