Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was Zijn uiterlijk, Hij miste iedere schoonheid, Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die Zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed Zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij Zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen. Wie van Zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van Mijn volk werd Hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, Zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de HEER wilde Hem breken, Hij maakte Hem ziek. Hij offerde Zijn leven voor hun schuld, om Zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door Zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken Ik Hem een plaats toe onder velen en zal Hij met machtigen delen in de buit, omdat Hij Zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 64:1-11
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 39:1-8
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
0Shares