Daarom horen zij nu van de HEER:

‘Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav, beetje van dit, beetje van dat.’ En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen, ze raken gewond, verstrikt, en worden gevangen.

Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. Jullie zeiden:

‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens.’ Maar dit zegt God, de HEER:

Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg. Jullie verbond met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij jullie genadeloos afranselen. Dag in dag uit komt hij voorbij, in de morgen, in de nacht, en telkens als hij langskomt zal hij jullie treffen. Hoe verschrikkelijk is het om de boodschap te verstaan! Het bed is te kort om je op uit te strekken, de deken te smal om je in te wikkelen. De HEER zal opstaan zoals destijds op de Perasim, Hij zal grote beroering veroorzaken zoals in de vlakte bij Gibeon:

Hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders, Hij gaat iets buitengewoons volbrengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 52:1-15
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 64:1-11
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 16:1-14
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
0Shares