Daarom horen zij nu van de HEER:

‘Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav, beetje van dit, beetje van dat.’ En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen, ze raken gewond, verstrikt, en worden gevangen.

Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. Jullie zeiden:

‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens.’ Maar dit zegt God, de HEER:

Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg. Jullie verbond met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij jullie genadeloos afranselen. Dag in dag uit komt hij voorbij, in de morgen, in de nacht, en telkens als hij langskomt zal hij jullie treffen. Hoe verschrikkelijk is het om de boodschap te verstaan! Het bed is te kort om je op uit te strekken, de deken te smal om je in te wikkelen. De HEER zal opstaan zoals destijds op de Perasim, Hij zal grote beroering veroorzaken zoals in de vlakte bij Gibeon:

Hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders, Hij gaat iets buitengewoons volbrengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
0Shares