Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. Eens droegen jullie hen plechtig rond, maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren, een zware last voor uitgeputte beesten. Ze zijn gebroken en geveld, ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen; hun beelden worden weggesleept.

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte:

Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

Met wie wil je Mij vergelijken, aan wie Mij gelijkstellen? Met wie vertoon Ik overeenkomst? Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal, ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt. Ze buigen zich neer en knielen ervoor. Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan, hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet, hij redt hen niet uit hun nood.

Neem dit ter harte, zondaars, verman je, kom tot inkeer! Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt:

‘Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.’ Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die Mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Luister naar Mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid. Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver meer, het duurt niet lang voor Ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion, Ik laat Israël in Mijn luister delen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 27:1-13
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
0Shares