Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER -, die plannen uitvoeren tegen Mijn wil, verdragen sluiten tegen Mijn zin en zo zonde op zonde stapelen;  die zonder Mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.  De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad.  Al gaan jullie leiders naar Soan, al komen jullie gezanten tot in Chanes, ze bereiken er helemaal niets, want dat volk heeft niets te bieden. Het brengt hun geen hulp of voordeel, maar slechts schande, spot en hoon. 

Profetie over de dieren van het Zuiden.

Door een land van ellende en ontbering – het domein van leeuwin en leeuw, van slang en vliegensvlugge cobra – vervoeren zij hun schatten op ezelsruggen, hun rijkdommen op kamelenbulten, naar een volk dat niets te bieden heeft.  De hulp van Egypte is loos en leeg; dus noem Ik het Rahab, ‘Tandeloos monster’. Neem een stenen plaat en schrijf dit op, leg het met zoveel woorden voor hen vast, zodat het bewaard blijft tot in eeuwigheid. 

Onhandelbaar volk, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar het onderricht van de HEER.  Tegen de zieners zeggen zij:

‘Voor ons geen visioenen!’ en tegen de schouwers:

‘Schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën.  Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor. Val ons niet lastig met de Heilige van Israël.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
0Shares