Want dit zegt de HEER:

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal Zijn dienaren Zijn macht tonen en Zijn vijanden Zijn verbolgenheid. 

De HEER zal komen in een vuur, met Zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt Zijn toorn uitvieren in vlammen, Zijn dreiging in een vuurgloed.  De HEER zal over al wat leeft een oordeel vellen, te vuur en te zwaard, en tallozen worden door Hem doorboord. Zij die zich wijden en reinigen om zich naar de tuinen te begeven, iemand uit de kring achterna, en zij die vlees van zwijnen en muizen of ander onrein gedierte eten, samen zullen zij ten onder gaan – spreekt de HEER.  Want Ik ken hun daden en hun gedachten.

De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en Mijn luister zien.  Ik zal onder hen een teken verrichten:

sommigen zal Ik sparen en naar vreemde volken sturen – naar Tarsis, Pul en Lydië, volken van boogschutters, naar Tubal en Griekenland, naar de verste eilanden, waar Mijn faam nog niet is doorgedrongen en Mijn luister nog niet is gezien – en zij zullen Mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen.  Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen – zegt de HEER -, met paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen, naar Mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de HEER, net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de HEER brengen. Zelfs zal Ik sommigen van hen aanstellen als priester of Leviet – zegt de HEER.

Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER -, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan.  Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor Mij neer te buigen – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 52:1-15
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
0Shares