Profetie over de woestijn aan de zee. Zoals de stormen over de Negev, vlaag na vlaag, zo zal het onheil komen uit de woestijn, uit een angstaanjagend land. Een aangrijpend visioen heeft de HEER mij geopenbaard:

de verrader pleegt verraad, de verwoester verwoest. Inwoners van Elam, val aan! Meden, sla het beleg! De HEER maakt aan het lijden van de verdrukten een eind. Ik sta te trillen op mijn benen, ik krimp ineen als een vrouw in barensnood. Wat ik hoor verbijstert me, wat ik zie ontstelt me. Mijn hart beeft, ik ben door angst bevangen; de HEER heeft mijn dierbare avondschemer veranderd in een nachtmerrie. Het feestmaal is aangericht, de kleden zijn uitgespreid, er wordt gegeten en gedronken. Sta op, vorsten, vet uw schilden in! Want dit heeft de Heer mij gezegd:

‘Zet een wachtpost uit, laat hem melden wat hij ziet. Ziet hij strijdwagens, met paarden bespannen, een karavaan met ezels en kamelen, laat hij dan toezien, nauwlettend toezien.’ De wachter zegt:

‘Heel de dag sta ik op wacht Heer, elke nacht blijf ik op mijn post.’ Daar komen soldaten op strijdwagens, wagens, met paarden bespannen. Dan roept hij:

‘Gevallen, gevallen is Babel! Al zijn godenbeelden liggen verbrijzeld!’ Mijn volk, vertrapt en vertreden als op de dorsvloer, de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, heeft mij dit laten weten, en ik heb het jullie gemeld.

Profetie over Duma. Vanuit de Seïr roept men naar mij:

‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’ En de wachter antwoordt:

‘De morgen komt, en ook de nacht. Wilt u iets vragen, kom dan terug en vraag het.’

Profetie over Arabië. Sla jullie kamp op in het woud van Arabië, karavanen van de Dedanieten. Breng de vluchtelingen brood, inwoners van Tema, geef de dorstigen water. Zij zijn de oorlog ontvlucht, het getrokken zwaard en de gespannen boog, gevlucht voor het geweld van de strijd.

Dit heeft de Heer mij gezegd:

‘Nog een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, en Kedars roem is ten einde. Van de boogschutters van Kedars leger zal nog maar een klein aantal overblijven. De HEER, de God van Israël, heeft gesproken.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 27:1-13
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 39:1-8
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
0Shares