Beef, jullie zorgelozen, sidder, jullie die vol vertrouwen zijn. Kleed je uit tot op het naakte lijf en trek een rouwkleed aan. Zij slaan zich in wanhoop op de borst, weeklagend om de prachtige akkers, om de vruchtdragende wijnstokken. Dorens en distels overwoekeren het land van Mijn volk, elk huis waar vreugde heerst en elke stad vol feestgedruis. De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee.

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. In het woud op de helling suist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 27:1-13
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 53:1-12
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
0Shares