Beef, jullie zorgelozen, sidder, jullie die vol vertrouwen zijn. Kleed je uit tot op het naakte lijf en trek een rouwkleed aan. Zij slaan zich in wanhoop op de borst, weeklagend om de prachtige akkers, om de vruchtdragende wijnstokken. Dorens en distels overwoekeren het land van Mijn volk, elk huis waar vreugde heerst en elke stad vol feestgedruis. De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee.

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. In het woud op de helling suist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 27:1-13
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 50:1-11
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 39:1-8
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
0Shares