In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van Zijn mantel vulde de hele tempel. Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe:

‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van Zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit:

‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de Koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei:

‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen:

‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde:

‘Hier ben ik, stuur mij.’ Toen zei Hij:

‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk:

“Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar Mij terugkeren en geen herstel vinden.’ Ik vroeg:

‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde:

‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 50:1-11
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 46:1-13
0Shares