Dit zegt de HEER:

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die Ik breng is nabij, en weldra openbaar Ik Mijn gerechtigheid.  Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.  De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat Hij niet zeggen:

‘De HEER zondert mij zeker af van Zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen:

‘Ik ben maar een dorre boom.’  Want dit zegt de HEER:

De eunuch die Mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar Mijn wil, die vasthoudt aan Mijn verbond,  hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters:

een gedenkteken en een naam in Mijn tempel en binnen de muren van Mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.  En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om Hem te dienen en Zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan Mijn verbond -,  hem breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op Mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.  Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:

Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.  Laat de dieren van het veld komen om te eten, en alle dieren uit het woud.  Want al Mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen:

vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.  Vraatzuchtige honden zijn het, onverzadigbaar. Het zijn herders die geen inzicht kunnen bieden, allemaal gaan ze hun eigen weg, ieder belust op eigen voordeel. ‘Kom, ik haal nog wat wijn, we gieten ons vol met drank. En morgen doen we het weer net zo of pakken we het nog grootser aan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 52:1-15
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 50:1-11
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
0Shares