De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. Priester en volk treft hetzelfde lot, meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te leen krijgt en wie te leen geeft, schuldenaar en schuldeiser. De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd – want de HEER heeft aldus gesproken. De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de groten der aarde kwijnen weg. De aarde is door haar bewoners ontheiligd:

zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over. De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg. De vrolijke feestvierders zuchten. De roffelende trommels zwijgen, het feestgedruis sterft weg, de jubelende lier verstomt. Men drinkt de wijn zonder lied, de drank smaakt de drinker bitter. De stad is één grote woestenij, de toegang tot ieder huis is versperd. Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoogst. Alle blijdschap is gesmoord, de vreugde van de aardbodem verdwenen. Wat van de stad rest, is verwoesting, troosteloos is de vernielde poort. Het zal de aarde en al haar volken vergaan als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij het nalezen van een wijngaard.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 50:1-11
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
0Shares