De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. Priester en volk treft hetzelfde lot, meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te leen krijgt en wie te leen geeft, schuldenaar en schuldeiser. De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd – want de HEER heeft aldus gesproken. De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de groten der aarde kwijnen weg. De aarde is door haar bewoners ontheiligd:

zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over. De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg. De vrolijke feestvierders zuchten. De roffelende trommels zwijgen, het feestgedruis sterft weg, de jubelende lier verstomt. Men drinkt de wijn zonder lied, de drank smaakt de drinker bitter. De stad is één grote woestenij, de toegang tot ieder huis is versperd. Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoogst. Alle blijdschap is gesmoord, de vreugde van de aardbodem verdwenen. Wat van de stad rest, is verwoesting, troosteloos is de vernielde poort. Het zal de aarde en al haar volken vergaan als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij het nalezen van een wijngaard.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 46:1-13
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
0Shares