De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van Zijn luister.

Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want Ik, de HEER, heb het recht lief, Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit Ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen:

‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.  Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 4:1-6
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 27:1-13
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 10:23-34 3
0Shares