De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van Zijn luister.

Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want Ik, de HEER, heb het recht lief, Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit Ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen:

‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.  Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 4:1-6
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 43:15-28 2
0Shares