Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal Ik je stenen inleggen, op saffier zal Ik je grondvesten. Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen. Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen; gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben:

onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, het komt niet van Mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb Ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 39:1-8
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
0Shares