Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal Ik je stenen inleggen, op saffier zal Ik je grondvesten. Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen. Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen; gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben:

onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, het komt niet van Mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb Ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 50:1-11
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 4:1-6
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
0Shares