Want deze beweerde:

‘Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid – want ik ben wijs! Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken, en zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik heel de aarde in mijn handen. Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog of die zijn snavel opende om te tjilpen.’ Schept een bijl op tegen wie ermee hakt? Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert? Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft, alsof de stok optilt wie hem omhooghoudt! Daarom laat God, de HEER van de hemelse machten, Zijn weldoorvoede volk vermageren, Hij verteert hun welvaart als door een groot vuur. Het licht van Israël zal een vlam worden, de Heilige van Israël een vuur; op één dag verbrandt en verteert het de dorens en distels van Zijn volk. De weelde van hun wouden en wijngaarden vernietigt Hij, met alles wat daar leeft; het volk zal zijn als een zieke die wegkwijnt. Wat blijft over van zijn bossen? Enkele bomen, een kind kan ze tellen.

Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 52:1-15
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 64:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
0Shares