Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond, vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor Zijn geduchte majesteit.  Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer, wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is.  Op die dag zal de HEER van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht – ze worden vernederd! -,  tegen alle ceders van de Libanon die zich zo trots verheffen, tegen de eiken van Basan,  tegen de bergen met hun trotse hoogte en de heuvels die zich hoog verheffen,  tegen iedere hoge toren, tegen elke machtige muur,  tegen alle trotse handelsschepen, schepen met kostbare lading.  Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd, wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is.  Dan zullen de afgoden in het niets verdwijnen.  Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond, op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor Zijn geduchte majesteit, wanneer Zijn komst de aarde schokt. Op die dag zullen de mensen de afgoden, gesmeed van hun zilver en goud, gemaakt om te vereren, prijsgeven aan ratten en vleermuizen. Ze zullen wegschuilen in rotsholen, in kloven en bergspleten, op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor Zijn geduchte majesteit, wanneer Zijn komst de aarde schokt.

Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
0Shares