Profetie over Tyrus.

Weeklaag, schepen uit Tarsis, want alle huizen zijn verwoest. Bij terugkeer uit het land der Kittiërs kwam het jullie ter ore. Schreeuw het uit, bewoners van de kuststreek. Kooplui van Sidon, jullie hebben de zeeën bevaren en zijn van het grote water rijk geworden; het graan van Sichor, geoogst aan de Nijl, hebben jullie met winst verkocht. Sidon was de handelaar onder de volken. Schaam je, Sidon, vesting van de zee, want de zee klaagt je aan:

‘Heb ik dan geen weeën gehad, geen kinderen gebaard? Geen zonen grootgebracht, geen dochters opgevoed?’ Wanneer het bericht Egypte bereikt, zal iedereen beven van angst om die tijding over Tyrus.

Steek over naar Tarsis, weeklaag, bewoners van de kuststreek. Is dit nu jullie bruisende stad, gesticht in een ver verleden, met wingewesten overzee? Wie heeft aldus besloten over Tyrus, die stad zo kwistig met kronen, waar de handelaars vorsten waren en de kooplui groten der aarde? De HEER van de hemelse machten! Hij heeft besloten Tyrus van zijn luister te beroven en de groten der aarde klein te maken.

Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl, want je scheepswerven zijn gesloten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 27:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 39:1-8
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
0Shares