Profetie over Tyrus.

Weeklaag, schepen uit Tarsis, want alle huizen zijn verwoest. Bij terugkeer uit het land der Kittiërs kwam het jullie ter ore. Schreeuw het uit, bewoners van de kuststreek. Kooplui van Sidon, jullie hebben de zeeën bevaren en zijn van het grote water rijk geworden; het graan van Sichor, geoogst aan de Nijl, hebben jullie met winst verkocht. Sidon was de handelaar onder de volken. Schaam je, Sidon, vesting van de zee, want de zee klaagt je aan:

‘Heb ik dan geen weeën gehad, geen kinderen gebaard? Geen zonen grootgebracht, geen dochters opgevoed?’ Wanneer het bericht Egypte bereikt, zal iedereen beven van angst om die tijding over Tyrus.

Steek over naar Tarsis, weeklaag, bewoners van de kuststreek. Is dit nu jullie bruisende stad, gesticht in een ver verleden, met wingewesten overzee? Wie heeft aldus besloten over Tyrus, die stad zo kwistig met kronen, waar de handelaars vorsten waren en de kooplui groten der aarde? De HEER van de hemelse machten! Hij heeft besloten Tyrus van zijn luister te beroven en de groten der aarde klein te maken.

Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl, want je scheepswerven zijn gesloten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 64:1-11
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
0Shares