De arm van de HEER is niet te kort om te redden, Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog.

Geen aanklacht is nog zuiver, geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedrieglijke taal, ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slangeneieren uit, ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven; als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit. Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, wat zij maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden, hun handen staan naar geweld. Hun voeten snellen naar het kwaad, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen, verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet, waar zij gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; wie daarop wandelt kent geen vrede.

Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
0Shares