De arm van de HEER is niet te kort om te redden, Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog.

Geen aanklacht is nog zuiver, geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedrieglijke taal, ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slangeneieren uit, ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven; als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit. Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, wat zij maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden, hun handen staan naar geweld. Hun voeten snellen naar het kwaad, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen, verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet, waar zij gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; wie daarop wandelt kent geen vrede.

Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
0Shares