Luister naar Mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen Ik hem riep was hij alleen, maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De HEER troost Sion, Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar Mij, Mijn natie, leen Mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in Mij, en Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng Ik de zege nabij, de hulp die Ik bied is al onderweg; Ik zal krachtig rechtspreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op Mij gevestigd, ze zien uit naar Mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden:

al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die Ik breng, zal voor altijd blijven en Mijn recht zal geen einde hebben. Luister naar Mij, jullie die Mijn gerechtigheid kennen, volk dat Mijn wet in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. Want ze vergaan zoals een gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven. Maar Mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven, de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, en bekleed U met kracht! Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was U het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde? Was U het niet die de zee drooglegde, het water in de diepte, die een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon gaan? Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 27:1-13
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 53:1-12
Jesaja 39:1-8
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
0Shares