Bied de koning van ons land een geschenk aan, stuur hem een ram, door de woestijn, vanuit Sela naar de Sion. Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten naar waar men de Arnon oversteekt, opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest. ‘Neem een besluit! Grijp in! Bescherm ons op het heetst van de dag met de schaduw van Uw nacht. Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit. Verleen Moabs vluchtelingen onderdak, wees onze toevlucht tegen de verwoester.’ Is de verdrukking ten einde gekomen en de verwoesting tot staan gebracht, is de tiran uit dit land verdreven, dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrondvest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor gerechtigheid.

Wij weten hoe hoogmoedig Moab is – wat is het hooghartig. Wij kennen zijn zelfgenoegzaamheid, zijn eigendunk, zijn grenzeloze eigenwaan. Maar Moabs grootspraak stoelt op niets. Daarom is Moab nu vol zelfbeklag, zijn gejammer klinkt in het hele land. Het treurt in grote verslagenheid om de rozijnenkoeken van Kir-Chareset. De wijngaarden van Chesbon verkommeren, de wijnstokken van Sibma kwijnen weg; vreemde heersers hebben hun edele druiven vertrapt. Ooit reikten hun ranken tot Jazer, ze verdwaalden zelfs in de woestijn; woekerend reikten de ranken tot voorbij de Dode Zee. Dus zal Ik luid huilen om Jazer, weeklagen om de wijnstokken van Sibma. En jullie, Chesbon en Elale, zal Ik met Mijn tranen doordrenken:

voorbij zijn de vreugdekreten om je zomervruchten en je oogst. Dan zal de vreugdezang in de boomgaard verstommen, in de wijngaard wordt niet meer gejubeld of gejuicht, in de kuipen worden geen druiven meer getreden. Ik maak een einde aan alle vreugdekreten. Als een lier klaagt Mijn hart om Moab, Mijn binnenste weent om Kir-Cheres. Hoezeer Moab zich ook aftobt op zijn offerhoogten, hoe vaak het ook bijeenkomt om te bidden bij het heiligdom – het is alles tevergeefs.

Zo heeft de HEER destijds over Moab gesproken, en nu spreekt Hij als volgt:

In drie jaar tijd, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal Moab ontluisterd worden, al zijn machtsvertoon ten spijt. Wat ervan overblijft zal pover en onbeduidend zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
0Shares