Profetie over Egypte.

Rijdend op een lichte wolk spoedt de HEER zich naar Egypte. De goden van Egypte zullen voor Hem beven, Egyptes hart smelt in zijn binnenste. Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen:

ze raken onderling in gevecht, man tegen man, vriend tegen vriend, stad tegen stad, rijk tegen rijk. Egypte verliest zijn hoofd, raakt buiten zinnen. Ik zal al zijn plannen verijdelen. Dan wenden zij zich tot hun goden en bezweerders, ze raadplegen geesten van doden en waarzeggers. Ik lever Egypte uit aan een harde meester, meedogenloos zal hij over hen heersen – spreekt God, de HEER van de hemelse machten.

Het water van de zee zal verdampen, de Nijl loopt leeg en valt droog. De rivierarmen beginnen te stinken, de stromen van Egypte slinken en drogen op, riet en biezen verwelken. De rietkraag langs oevers en monding verdort, het akkerland aan de Nijl droogt uit; alles verwaait, niets blijft ervan over. De vissers zullen zuchten en steunen; ieder die in de Nijl zijn haken uitwerpt of zijn netten uitgooit in het water, kwijnt weg. Wanhoop overvalt de vlasarbeiders, hekelaars en spinners trekken wit weg. De wevers worden radeloos, de dagloners verliezen de moed.

De vorsten van Soan tonen louter onverstand, farao’s wijste raadsheren geven dwaze raad. Hoe kun je tegen de farao zeggen:

‘Een kind van wijzen ben ik, een kind van de koningen van weleer’? Waar zijn ze dan, jullie wijzen? Laten zij het jullie bekendmaken, onthullen wat Hij over Egypte besloten heeft, de HEER van de hemelse machten. De vorsten van Soan zijn verdwaasd, de vorsten van Memfis laten zich bedriegen. Zij die Egypte moesten leiden brachten zijn stammen op een dwaalspoor. De HEER heeft hun geest in verwarring gebracht. Zo komt Egypte ten val, wat het ook onderneemt, als een dronkaard die in zijn eigen braaksel valt. Kop of staart, palmtak of riet, in Egypte brengt niemand nog iets tot stand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 53:1-12
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 64:1-11
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 50:1-11
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 42:14-25 2
0Shares