Profetie over Damascus.

De stad Damascus zal niet meer bestaan, het zal een bouwval, een ruïne worden. De steden van Aroër liggen verlaten, ze zijn het domein van weidend vee en niemand die de kudden verstoort. Efraïm heeft zijn vesting verloren en Damascus zijn koninkrijk; Arams luister zal vergaan als die van Israël – spreekt de HEER van de hemelse machten.

Op die dag gaat Jakobs luister teloor, het vet van zijn lichaam slinkt weg. Het is of men de rijpe oogst binnenhaalt en met de hand de aren afsnijdt, het is als aren lezen in het dal van Refaïm:

slechts een laatste rest blijft er over, zoals bij het oogsten van olijven:

twee, drie rijpe vruchten boven in de top, vier, vijf nog aan de takken van de boom – spreekt de HEER, de God van Israël.

Op die dag zal ieder de blik op zijn Maker richten, naar de Heilige van Israël de ogen opslaan. Men zal zich niet meer wenden tot zelfgemaakte goden en hun altaren, geen oog meer hebben voor zulk mensenwerk, voor Asjerapalen en wierookaltaren.

Op die dag zijn hun vestingsteden doods en uitgestorven – de stilte van een uitgestrekt bos. Een woestenij zal het er zijn, verlaten, zoals destijds de steden bij de nadering van Israël. Want je bent de God van je redding vergeten, de rots waarop je steunde veronachtzaamd. Je hebt fraaie tuinen aangelegd en stekken geplant voor vreemde goden. Op de dag dat je plant, zie je ze opkomen, op de morgen dat je zaait, zie je ze bloeien. Maar heel je oogst gaat verloren, op die dag van rampspoed en ondraaglijke pijn.

Wee! Vele volken bulderen zoals woeste zeeën bulderen, talrijke naties razen zoals kolkende watermassa’s razen; de volken razen woest, zoals het wildste water raast. Maar als God Zijn stem verheft, vluchten ze ver weg. Ze stuiven uiteen, als kaf op de wind in de bergen, als dwarrelende bladeren in een storm. Wanneer de avond valt, komt de verschrikking, vóór de morgen aanbreekt zijn ze weggevaagd. Dat is het lot van hen die ons beroven, dat is het deel van onze plunderaars.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 27:1-13
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 39:1-8
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
0Shares