Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij:

‘Hier ben Ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.

Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op Mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat Ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 16:1-14
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 53:1-12
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 10:13-22 2
0Shares