Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij:

‘Hier ben Ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.

Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op Mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat Ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 27:1-13
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 46:1-13
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 16:1-14
0Shares