Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit. De HEER koestert woede tegen alle volken, Zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, Hij heeft hen voor de slacht bestemd. Gesneuvelden blijven onbegraven liggen, de stank van hun lijken stijgt op; de bergen druipen van hun bloed. De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom.

Want Mijn zwaard verschijnt aan de hemel. Het valt neer op Edom, als een oordeel over het volk dat Mijn banvloek treft.  Het zwaard van de HEER is rood van het bloed en druipt van het vet:

het bloed van rammen en bokken en het vet van de nieren van rammen. Want de HEER richt een offer aan in Bosra, een grote slachting in Edom. Ook wilde stieren vallen dood neer, tegelijk met ossen en kalveren. Het land is doordrenkt van bloed, de grond verzadigd van vet. Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding:

Hij verdedigt Sion. De wateren van Edom worden pek, zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 39:1-8
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 27:1-13
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
0Shares