Daarom – dit zegt God, de HEER:

Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; Mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; Mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan; Mijn dienaren zullen juichen van vreugde, maar jullie schreeuwen het vertwijfeld uit en weeklagen, vanwege een gebroken geest. De naam die jullie nalaten wordt door Mijn uitverkorenen gebruikt wanneer zij iemand vervloeken:

‘Zo zal God, de HEER, je doden!’ Maar Mijn dienaren geef Ik een andere naam, die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eedformule:

‘Bij de waarachtige God’. Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor Mijn ogen.

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en Mij verblijden over Mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van Mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel Mijn heilige berg – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 46:1-13
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 50:1-11
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
0Shares