Daarom – dit zegt God, de HEER:

Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; Mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; Mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan; Mijn dienaren zullen juichen van vreugde, maar jullie schreeuwen het vertwijfeld uit en weeklagen, vanwege een gebroken geest. De naam die jullie nalaten wordt door Mijn uitverkorenen gebruikt wanneer zij iemand vervloeken:

‘Zo zal God, de HEER, je doden!’ Maar Mijn dienaren geef Ik een andere naam, die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eedformule:

‘Bij de waarachtige God’. Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor Mijn ogen.

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en Mij verblijden over Mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van Mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel Mijn heilige berg – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 4:1-6
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
0Shares