Troost, troost Mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’

Hoor, een stem zegt:

‘Roep!’ En een stem antwoordt:

‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda:

‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder weidt Hij Zijn kudde:

Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

God is onvergelijkbaar.

Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand Hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt Hij, wie biedt Hem inzicht? Wie leidt Hem op de paden van het recht? Wie leidt Hem naar de wijsheid? Wie toont Hem de weg van het inzicht? In Zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 46:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 52:1-15
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 57:1-11 1
0Shares