Dit zegt de HEER tegen Cyrus, Zijn gezalfde, die Hij bij de rechterhand neemt, aan wie Hij volken onderwerpt, voor wie Hij koningen ontwapent, voor wie Hij deuren opent – geen poort blijft gesloten:

Ik zal voor je uit gaan, Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat Ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van Mijn dienaar Jakob, van Israël, dat Ik heb uitgekozen, heb Ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten Mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten Mij. Ik ben de HEER, er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten. Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.

Wee degene die de strijd aanbindt met Hem door wie hij gevormd is – een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt:

‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of:

‘Deze pot heeft niet eens oren!’ Wee degene die tegen zijn vader zegt:

‘Wat heb je verwekt?’ en tegen zijn moeder:

‘Wat hebben je barensweeën gebracht?’ Dit zegt de HEER, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft:

Wilden jullie Mij ondervragen over het lot van Mijn kinderen, of Mij iets voorschrijven omtrent het werk van Mijn handen? Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; Mijn handen hebben de hemel uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn. Ik ben het die Cyrus laat komen in gerechtigheid, steeds opnieuw baan Ik voor hem de weg. Hij zal Mijn stad herbouwen; hij geeft Mijn ballingen de vrijheid terug, zonder betaling of steekpenningen te eisen – zegt de HEER van de hemelse machten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 50:1-11
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 46:1-13
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
0Shares