Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob.

Want de andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. Daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen, als slaven en slavinnen, op het grondgebied van de HEER. Zij zullen gevangennemen wie hen gevangenhielden, en heersen over wie hen overmeesterd hadden.

Dan, op die dag, zal de HEER jullie vrede geven en een eind maken aan jullie zwoegen, jullie ellende, jullie slavendienst. En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen:

‘Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. De HEER heeft de stok van de goddelozen gebroken, de scepter van de heersers, die de volken sloeg met woedende slagen, zonder eind, die hen belaagde met Zijn toorn, zonder maat. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt.

Op de Libanon heerst zelfs vreugde onder de ceders en de cipressen:

“Nu jij geveld bent, komt niemand ons meer vellen.” Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden:

het wekt de schimmen voor je op van alle leiders van de aarde, het laat de vorsten van vreemde volken voor jou opstaan van hun troon. Hoor hoe zij je onthalen:

“Nu ben jij even zwak als wij, je bent echt een van ons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 52:1-15
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 64:1-11
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
0Shares