Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob.

Want de andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. Daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen, als slaven en slavinnen, op het grondgebied van de HEER. Zij zullen gevangennemen wie hen gevangenhielden, en heersen over wie hen overmeesterd hadden.

Dan, op die dag, zal de HEER jullie vrede geven en een eind maken aan jullie zwoegen, jullie ellende, jullie slavendienst. En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen:

‘Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. De HEER heeft de stok van de goddelozen gebroken, de scepter van de heersers, die de volken sloeg met woedende slagen, zonder eind, die hen belaagde met Zijn toorn, zonder maat. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt.

Op de Libanon heerst zelfs vreugde onder de ceders en de cipressen:

“Nu jij geveld bent, komt niemand ons meer vellen.” Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden:

het wekt de schimmen voor je op van alle leiders van de aarde, het laat de vorsten van vreemde volken voor jou opstaan van hun troon. Hoor hoe zij je onthalen:

“Nu ben jij even zwak als wij, je bent echt een van ons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 49:1-10 1
0Shares