Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder; ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, Hij heeft mijn draad afgesneden.

Dag en nacht staat U mij naar het leven, weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt U al mijn botten. Dag en nacht staat U mij naar het leven, ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog:

‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’

Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. Maar mijn Heer zei:

‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven. Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, U hebt mijn zonden weggedaan.

Nee, het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op Uw trouw. Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent. De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven.

Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg:

‘Krijg ik van de HEER ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 52:1-15
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 46:1-13
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
0Shares