Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder; ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, Hij heeft mijn draad afgesneden.

Dag en nacht staat U mij naar het leven, weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt U al mijn botten. Dag en nacht staat U mij naar het leven, ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog:

‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’

Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. Maar mijn Heer zei:

‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven. Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, U hebt mijn zonden weggedaan.

Nee, het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op Uw trouw. Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent. De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven.

Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg:

‘Krijg ik van de HEER ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 4:1-6
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
0Shares