Op die dag zul je zeggen:

‘Ik zal U loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar Uw toorn is geweken, U troost mij. God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep Zijn naam uit. Maak alle volken Zijn daden bekend, verkondig Zijn verheven naam. Zing een lied voor de HEER:

wonderbaarlijk zijn Zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 50:1-11
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 44:24-28 3
0Shares