Op die dag zul je zeggen:

‘Ik zal U loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar Uw toorn is geweken, U troost mij. God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep Zijn naam uit. Maak alle volken Zijn daden bekend, verkondig Zijn verheven naam. Zing een lied voor de HEER:

wonderbaarlijk zijn Zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 14:1-10 1
0Shares