Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden.

Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken:

Ik heb Mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, Mijn volk leeft in onwetendheid.

Wee dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van Israël versmaad, Hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden:

een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af, vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet Ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd Mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik Mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
0Shares