Omwille van Sion zal Ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben Ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. De HEER heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm:

‘Nooit meer geef Ik jullie graan aan je vijanden te eten, nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat. Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten en ze zullen de HEER erom prijzen; zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.’

Ga door de poorten, ga erdoorheen, maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan! Effen de weg en verwijder de stenen, steek het vaandel op voor de volken. De HEER laat overal horen, tot aan de einden der aarde:

‘Verkondig aan vrouwe Sion:

“Je Redder komt! Zijn loon heeft Hij bij zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit.”’ Dan noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door de HEER is vrijgekocht’, en jij zult ‘Geliefde’ heten, ‘Nooit verlaten stad’.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 46:1-13
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
0Shares