Profetie over het Dal van het visioen.

Wat bezielt jullie om allemaal op de daken te klimmen, stad vol rumoer en feestgedruis, oord van opwinding? Jullie gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard, noch gesneuveld in de strijd. Al jullie bevelhebbers zijn gevlucht, ze zijn zonder slag of stoot gevangen; hoever ze ook gevlucht waren, allemaal zijn ze achterhaald. Daarom zeg Ik:

‘Laat Mij nu alleen. Bittere tranen zal Ik wenen om de ondergang van Mijn volk. Tracht niet langer Mij te troosten.’

Deze dag van ontreddering, verwoesting en verwarring is een dag van God, de HEER van de hemelse machten. Het Dal van het visioen is met gekerm gevuld, hulpgeroep weerkaatst tegen de bergwanden. Elam had de pijlkoker gegrepen, de strijdwagens en de ruiters stonden gereed, Kir had het schild geheven. Jullie mooiste dalen vulden zich met strijdwagens, ruiters stelden zich op voor de poort – toen nam Hij Juda’s beschutting weg.

Op die dag inspecteerden jullie de wapens in het Woud van de Libanon. Jullie ontdekten hoeveel bressen er in de muren van de Davidsburcht waren. Het water van het onderste waterbekken sloegen jullie op. Jullie bekeken welke huizen in Jeruzalem afgebroken konden worden om de stadsmuur te versterken. En ten slotte legden jullie tussen de muren een reservoir aan voor het water van het oude waterbekken. Maar jullie hadden geen oog voor de Maker van dat alles; Hem die alles lang tevoren schiep hebben jullie veronachtzaamd.

Op die dag heeft God, de HEER van de hemelse machten, jullie opgeroepen tot weeklacht en rouw; jullie moesten je kaalscheren en een rouwkleed aantrekken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 53:1-12
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 16:1-14
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
0Shares