Daarginds barst men uit in gejuich, vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de HEER. Prijs daarom de HEER in het land van de dageraad, de naam van Israëls God op de eilanden in zee. Van het einde der aarde horen wij zingen:

‘Hulde aan de rechtvaardige!’ Maar ik verzucht:

‘Wee mij! Verloren, verloren ben ik! Verraders plegen verraad, hoe verraderlijk is het verraad van verraders.’ Verschrikking, valkuil en vangnet wacht jullie die de aarde bewonen. Wie vlucht voor de verschrikking, zal vallen in de kuil, wie uit de kuil weet te klimmen, raakt gevangen in het net. De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op.

Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken. Want de HEER van de hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem wordt Zijn luister getoond aan de oudsten van Zijn volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
0Shares