Daarginds barst men uit in gejuich, vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de HEER. Prijs daarom de HEER in het land van de dageraad, de naam van Israëls God op de eilanden in zee. Van het einde der aarde horen wij zingen:

‘Hulde aan de rechtvaardige!’ Maar ik verzucht:

‘Wee mij! Verloren, verloren ben ik! Verraders plegen verraad, hoe verraderlijk is het verraad van verraders.’ Verschrikking, valkuil en vangnet wacht jullie die de aarde bewonen. Wie vlucht voor de verschrikking, zal vallen in de kuil, wie uit de kuil weet te klimmen, raakt gevangen in het net. De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op.

Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken. Want de HEER van de hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem wordt Zijn luister getoond aan de oudsten van Zijn volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 50:1-11
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
0Shares