Nu dan, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, dat Ik heb uitgekozen:

Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je ter zijde staat:

Wees niet bang, Mijn dienaar Jakob, Jesurun, die Ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal Mijn geest uitgieten over je nazaten en Mijn zegen over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water. De een zal zeggen:

‘Ik hoor bij de HEER,’ de ander zal Jakobs naam gebruiken, een derde schrijft op zijn hand:

‘Van de HEER’ en tooit zich met de naam Israël.

Dit zegt de HEER, Israëls Koning en Bevrijder, de HEER van de hemelse machten:

Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten Mij. Wie is zoals Ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan Mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat Ik de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet, laat de angst je niet verlammen:

heb Ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb Ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn Mijn getuigen:

is er een god buiten Mij, of een andere rots? Ik ken er geen.

Mensen die godenbeelden maken zijn niets, en van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De mensen die van deze goden getuigen, zien niets en weten niets, zij zullen beschaamd staan. Wie vormt er nu een god en giet zo’n nutteloos beeld? Die ambachtslieden zijn maar mensen, en daarom zullen al hun bewonderaars bedrogen uitkomen. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen; ze zullen sidderen en te schande staan, zonder uitzondering.

Een smid hanteert gereedschap om ijzer te smeden in een gloeiend vuur. Hij vormt het met een hamer en bewerkt het met krachtige hand. Maar als hij honger krijgt, verliest hij zijn kracht, en als hij geen water drinkt, raakt hij uitgeput. Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met een beitel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijke figuur van, een prachtig beeld, om in een huis te zetten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 53:1-12
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
0Shares