Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten;  ook al schreeuw je het uit, ze zullen je niet redden:

de wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij Mij schuilt zal het land in bezit nemen en Mijn heilige berg in eigendom krijgen. 

Troost voor de treurenden.

Toen werd er gezegd:

‘Ruim baan! Effen de weg voor Mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’  Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is Zijn naam:

In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.  Want niet eindeloos blijf Ik twisten, niet eeuwig duurt Mijn toorn. Al doe Ik de levensadem stokken, Ik ben het ook die het leven geeft.  Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, Ik heb hen gestraft en me in Mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen.  Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied Ik troostrijke woorden:

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER -, Ik zal genezing brengen.  Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op.  Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
0Shares