Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten;  ook al schreeuw je het uit, ze zullen je niet redden:

de wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij Mij schuilt zal het land in bezit nemen en Mijn heilige berg in eigendom krijgen. 

Troost voor de treurenden.

Toen werd er gezegd:

‘Ruim baan! Effen de weg voor Mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’  Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is Zijn naam:

In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.  Want niet eindeloos blijf Ik twisten, niet eeuwig duurt Mijn toorn. Al doe Ik de levensadem stokken, Ik ben het ook die het leven geeft.  Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, Ik heb hen gestraft en me in Mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen.  Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied Ik troostrijke woorden:

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER -, Ik zal genezing brengen.  Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op.  Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 52:1-15
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 45:1-13 1
0Shares