Kom van je troon af, zet je neer in het stof, vrouwe Babel; kies een zitplaats op de grond, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je teergevoelig en verfijnd. Pak de handmolen, maal het graan. Sla je sluier terug, schort je rokken op, ontbloot je dijen, doorwaad rivieren. Naakt word je tentoongesteld, openlijk zul je te schande staan. Zo neem Ik wraak, en niemand houdt me tegen. – Hij is onze Bevrijder, de Heilige van Israël, Zijn naam is HEER van de hemelse machten.

Ga zitten, wees stil, tast rond in het duister, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je ‘Meesteres over koninkrijken’. Ik was tegen Mijn volk in woede ontstoken, Ik heb Mijn eigen land ontwijd. Ik heb Mijn volk aan jou uitgeleverd en je hebt het niet ontzien, zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk opgelegd. Je zei:

‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’ Maar je had geen oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
0Shares