Kom van je troon af, zet je neer in het stof, vrouwe Babel; kies een zitplaats op de grond, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je teergevoelig en verfijnd. Pak de handmolen, maal het graan. Sla je sluier terug, schort je rokken op, ontbloot je dijen, doorwaad rivieren. Naakt word je tentoongesteld, openlijk zul je te schande staan. Zo neem Ik wraak, en niemand houdt me tegen. – Hij is onze Bevrijder, de Heilige van Israël, Zijn naam is HEER van de hemelse machten.

Ga zitten, wees stil, tast rond in het duister, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je ‘Meesteres over koninkrijken’. Ik was tegen Mijn volk in woede ontstoken, Ik heb Mijn eigen land ontwijd. Ik heb Mijn volk aan jou uitgeleverd en je hebt het niet ontzien, zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk opgelegd. Je zei:

‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’ Maar je had geen oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 27:1-13
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 39:1-8
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
0Shares