Maar jullie maakten plezier en vierden feest. Jullie slachtten koeien, schapen en geiten, jullie deden je te goed aan vlees en wijn. ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ Dit heeft de HEER van de hemelse machten tegenover mij verklaard:

‘Dit wangedrag wordt jullie, zolang je leeft, onder geen beding vergeven – zegt God, de HEER van de hemelse machten.’

Profetie over Sebna en Eljakim.

God, de HEER van de hemelse machten, zei tegen mij:

‘Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg:

“Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?”’ (Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouwen.) ‘“Met een krachtige worp zal de HEER u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u op, wikkelt u ineen tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Dáár zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester. Daarom ontneem Ik u uw ambt en beroof u van uw post.

Op die dag zal Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag Ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”’

Het hele gewicht van zijn familie, de hele stamboom, zal aan hem gaan hangen:

al het kleine vaatwerk, van schalen tot kruiken. Op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal de pin in stevige grond losraken. De hele last die eraan hangt, komt omlaag, alles valt en gaat te gronde. De HEER heeft gesproken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
0Shares