Maar jullie maakten plezier en vierden feest. Jullie slachtten koeien, schapen en geiten, jullie deden je te goed aan vlees en wijn. ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ Dit heeft de HEER van de hemelse machten tegenover mij verklaard:

‘Dit wangedrag wordt jullie, zolang je leeft, onder geen beding vergeven – zegt God, de HEER van de hemelse machten.’

Profetie over Sebna en Eljakim.

God, de HEER van de hemelse machten, zei tegen mij:

‘Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg:

“Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?”’ (Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouwen.) ‘“Met een krachtige worp zal de HEER u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u op, wikkelt u ineen tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Dáár zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester. Daarom ontneem Ik u uw ambt en beroof u van uw post.

Op die dag zal Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag Ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”’

Het hele gewicht van zijn familie, de hele stamboom, zal aan hem gaan hangen:

al het kleine vaatwerk, van schalen tot kruiken. Op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal de pin in stevige grond losraken. De hele last die eraan hangt, komt omlaag, alles valt en gaat te gronde. De HEER heeft gesproken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 53:1-12
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 39:1-8
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 27:1-13
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
0Shares