HEER, Uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe U ijvert voor Uw volk, hoe het vuur Uw vijand verteert. HEER, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt U voor ons gedaan. HEER, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen Uw naam zullen wij prijzen. Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt U uitgewist. Uw volk hebt U groot gemaakt, HEER, en zo voor Uzelf roem verworven. U hebt Uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. HEER, in onze nood hebben wij U gezocht; toen U ons tuchtigde, riepen wij U aan. Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën, zo verschenen wij voor U, o HEER. Wij waren zwanger en krompen ineen, maar al wat we baarden was lucht; wij brachten het land geen uitkomst, op aarde werd geen mens meer geboren.

Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

Trek je terug in je kamers, Mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is. Zie hoe de HEER Zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten wordt door de aarde aan het licht gebracht, ze zal het niet langer verbergen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 39:1-8
0Shares