HEER, Uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe U ijvert voor Uw volk, hoe het vuur Uw vijand verteert. HEER, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt U voor ons gedaan. HEER, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen Uw naam zullen wij prijzen. Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt U uitgewist. Uw volk hebt U groot gemaakt, HEER, en zo voor Uzelf roem verworven. U hebt Uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. HEER, in onze nood hebben wij U gezocht; toen U ons tuchtigde, riepen wij U aan. Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën, zo verschenen wij voor U, o HEER. Wij waren zwanger en krompen ineen, maar al wat we baarden was lucht; wij brachten het land geen uitkomst, op aarde werd geen mens meer geboren.

Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

Trek je terug in je kamers, Mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is. Zie hoe de HEER Zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten wordt door de aarde aan het licht gebracht, ze zal het niet langer verbergen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 64:1-11
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 39:1-8
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
0Shares