Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er huizen. Hij heeft er het meetlint van de chaos gespannen, Hij weegt het met de weegstenen van de woestenij. Er zijn geen edelen meer over om het koningschap te bekleden, alle vorsten zijn verdwenen. Dorens overwoekeren de burchten, onkruid en distels de vestingen. Het land wordt het domein van jakhalzen, de woonplaats van struisvogels. Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord. Daar nestelt de pijlslang, ze legt er eieren en gaat er broeden, ze broedt ze in haar eigen schaduw uit. Daar verzamelen zich buizerds, ze komen er in paren bijeen.

Zoek het na in het boek van de HEER:

niet één van die dieren ontbreekt, ze staan er in paren bijeen; want het is uit Zijn mond opgetekend, Zijn geest heeft ze bijeengebracht. Hij heeft voor hen het lot geworpen, hun het land toebedeeld met het meetlint. Voor altijd krijgen ze het in bezit, ze wonen daar voorgoed.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 16:1-14
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 39:1-8
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 4:1-6
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
0Shares