Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er huizen. Hij heeft er het meetlint van de chaos gespannen, Hij weegt het met de weegstenen van de woestenij. Er zijn geen edelen meer over om het koningschap te bekleden, alle vorsten zijn verdwenen. Dorens overwoekeren de burchten, onkruid en distels de vestingen. Het land wordt het domein van jakhalzen, de woonplaats van struisvogels. Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord. Daar nestelt de pijlslang, ze legt er eieren en gaat er broeden, ze broedt ze in haar eigen schaduw uit. Daar verzamelen zich buizerds, ze komen er in paren bijeen.

Zoek het na in het boek van de HEER:

niet één van die dieren ontbreekt, ze staan er in paren bijeen; want het is uit Zijn mond opgetekend, Zijn geest heeft ze bijeengebracht. Hij heeft voor hen het lot geworpen, hun het land toebedeeld met het meetlint. Voor altijd krijgen ze het in bezit, ze wonen daar voorgoed.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 39:1-8
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 27:1-13
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 46:1-13
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
0Shares