Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten onder gaan; al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. De luister van de Libanon, den, kamperfoelie en cipres, ze zullen bij je komen, om Mijn heiligdom luister bij te zetten; zo eer Ik de plaats waar Mijn voeten rusten. Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je ‘Stad van de HEER’, ‘Sion van de Heilige van Israël’.

Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht, maar Ik zal je eeuwige roem verlenen, geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. Je zult de melk van vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul je beseffen dat Ik, de HEER, je Redder ben, je beschermer, de Machtige van Jakob. In plaats van koper zal Ik je goud brengen, in plaats van ijzer breng Ik zilver, koper in plaats van bomen, ijzer in plaats van stenen. Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. Overdag is het licht van de Zon niet meer nodig, de glans van de Maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. Je Zon zal niet meer ondergaan, je Maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed bezitten. Zij zijn de eerste scheuten van wat Ik heb geplant, Ik heb hen gemaakt om Mijn luister te tonen. De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 10:23-34 3
0Shares