Maar de rabsake antwoordde:

‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’ En hij rechtte zijn schouders, verhief zijn stem en riep, in het Judees:

‘Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft! Dit zegt de koning:

“Laat u door Hizkia geen rad voor ogen draaien, hij is niet in staat u te bevrijden. Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de HEER. Als hij beweert:

‘De HEER zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië,’ luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië:

‘Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken, tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u:

een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden. Laat Hizkia u geen valse hoop geven met zijn bewering dat de HEER u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land dan gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven, waar waren de goden van Sefarwaïm? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?’”’ Maar zij zwegen en antwoordden met geen woord, want zo had de koning het bevolen.

Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van de rabsake over te brengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 50:1-11
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
0Shares