Maar de rabsake antwoordde:

‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’ En hij rechtte zijn schouders, verhief zijn stem en riep, in het Judees:

‘Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft! Dit zegt de koning:

“Laat u door Hizkia geen rad voor ogen draaien, hij is niet in staat u te bevrijden. Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de HEER. Als hij beweert:

‘De HEER zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië,’ luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië:

‘Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken, tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u:

een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden. Laat Hizkia u geen valse hoop geven met zijn bewering dat de HEER u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land dan gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven, waar waren de goden van Sefarwaïm? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?’”’ Maar zij zwegen en antwoordden met geen woord, want zo had de koning het bevolen.

Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van de rabsake over te brengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 16:1-14
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
0Shares