Profetie over Moab.

Verwoest is Ar-Moab, vernietigd in de nacht! Verwoest is Kir-Moab, vernietigd in de nacht! Dibon trekt op naar de tempel en heft op de offerhoogten een weeklacht aan, Moab jammert over de Nebo en over Medeba. Ieder hoofd is kaalgeschoren, elke baard is afgeknipt. In de straten dragen allen een rouwkleed, overal, op daken en pleinen, klinkt gejammer, in tranen gaat men over straat. Chesbon en Elale schreeuwen het uit, tot aan Jahas klinkt hun klagen. De soldaten van Moab sidderen en beven, ze zijn verlamd van angst.

Mijn hart schreeuwt het uit om Moab. Zijn vluchtelingen komen tot aan Soar, tot Eglat-Selisia. Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Luchit, hun gejammer stijgt op van de weg naar Choronaïm. Zelfs de beek van Nimrim wordt een dorre geul:

het gras verdort, het groen verdroogt, niets wil er nog groeien. Wat men heeft kunnen behouden, het weinige dat gespaard bleef, wordt in veiligheid gebracht over de Wadi van de wilgen. Hun weeklacht waart heel Moab rond:

‘Wee!’ klinkt het overal, van Eglaïm tot Beër-Elim. Het water van Dimon is rood van het bloed, toch zal ik Dimons lot nog verzwaren:

een leeuw jaagt op de ontkomen Moabieten, op alles wat er nog over is van hun land.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 27:1-13
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
0Shares