Profetie over Moab.

Verwoest is Ar-Moab, vernietigd in de nacht! Verwoest is Kir-Moab, vernietigd in de nacht! Dibon trekt op naar de tempel en heft op de offerhoogten een weeklacht aan, Moab jammert over de Nebo en over Medeba. Ieder hoofd is kaalgeschoren, elke baard is afgeknipt. In de straten dragen allen een rouwkleed, overal, op daken en pleinen, klinkt gejammer, in tranen gaat men over straat. Chesbon en Elale schreeuwen het uit, tot aan Jahas klinkt hun klagen. De soldaten van Moab sidderen en beven, ze zijn verlamd van angst.

Mijn hart schreeuwt het uit om Moab. Zijn vluchtelingen komen tot aan Soar, tot Eglat-Selisia. Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Luchit, hun gejammer stijgt op van de weg naar Choronaïm. Zelfs de beek van Nimrim wordt een dorre geul:

het gras verdort, het groen verdroogt, niets wil er nog groeien. Wat men heeft kunnen behouden, het weinige dat gespaard bleef, wordt in veiligheid gebracht over de Wadi van de wilgen. Hun weeklacht waart heel Moab rond:

‘Wee!’ klinkt het overal, van Eglaïm tot Beër-Elim. Het water van Dimon is rood van het bloed, toch zal ik Dimons lot nog verzwaren:

een leeuw jaagt op de ontkomen Moabieten, op alles wat er nog over is van hun land.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 52:1-15
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 53:1-12
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
0Shares