Een weg door de woestijn.

Al zo lang heb Ik niets gezegd, Ik heb gezwegen, me beheerst. Nu schreeuw Ik het uit als een barende vrouw, Ik zucht en Ik zwoeg tegelijk. Bergen en heuvels laat Ik uitdrogen en alles wat er groeit verdorren, in rivieren laat Ik eilanden ontstaan, meren vallen droog. Blinden laat Ik gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen voer Ik hen. Duisternis verander Ik in licht, ruig land maak Ik vlak. Ja, deze dingen zal Ik doen, niets daarvan zal Ik nalaten. Wie op afgodsbeelden vertrouwt, tegen een godenbeeld zegt:

‘U bent onze god,’ zal terugdeinzen en zich diep schamen.

Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! Is er iemand zo blind als Mijn dienaar, zo doof als de bode die Ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de HEER? Het ziet veel, maar onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Eens schepte de HEER er behagen in om de kracht van Zijn onderricht te tonen omwille van Zijn rechtvaardigheid. Maar nu is het volk beroofd en geplunderd, zijn jonge strijders zijn geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn zij geworden, en niemand die hen redt; ze zijn buitgemaakt, en niemand die zegt:

‘Geef terug!’ Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? Wie heeft Jakob tot buit gemaakt, Israël uitgeleverd aan plunderaars? Is het niet de HEER, Hij tegen wie wij hebben gezondigd? Zij wilden niet de weg gaan die Hij wees, niet luisteren naar Zijn onderricht. Hij stortte Zijn brandende toorn over hen uit in allesverterend krijgsgeweld. Ze waren omringd door vlammen, maar zagen niet in waarom, ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:24-28 3
0Shares