Op die dag zal in Juda dit lied klinken:

‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van Uw getrouwen. De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op Hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, Hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat Hij van haar heel. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’

U effent het pad voor de rechtvaardige, U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op U, HEER:

wij gaan de paden van Uw recht. Wij richten ons op Uw naam, naar U gaat ons verlangen uit. Reikhalzend kijk ik naar U uit, zelfs ’s nachts verlang ik naar U. Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze:

al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van de HEER merkt hij niet op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 43:1-14 1
0Shares