Op die dag zal in Juda dit lied klinken:

‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van Uw getrouwen. De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op Hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, Hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat Hij van haar heel. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’

U effent het pad voor de rechtvaardige, U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op U, HEER:

wij gaan de paden van Uw recht. Wij richten ons op Uw naam, naar U gaat ons verlangen uit. Reikhalzend kijk ik naar U uit, zelfs ’s nachts verlang ik naar U. Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze:

al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van de HEER merkt hij niet op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 52:1-15
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 64:1-11
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
0Shares