Wee de verwoester, zelf nooit verwoest, en de verrader, nog nooit verraden. Wanneer er een eind komt aan je verwoesten, dan word je zelf verwoest, en wanneer er een eind komt aan je verraad, dan word je zelf verraden. O HEER, wees ons genadig, op U vestigen wij onze hoop. Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw, red ons in tijden van nood. Voor Uw schrikwekkend tumult slaan de volken op de vlucht, wanneer U zich verheft stuiven ze uiteen. De buit wordt bijeengebracht zoals sprinkhanen dat doen, men stort zich erop als een sprinkhanenzwerm. Hoog verheven is de HEER, Hij woont hoog hierboven. Hij vult Sion met recht en gerechtigheid. Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is Sions rijkdom. Nu nog schreeuwt Ariël het uit en wenen vredeboden bittere tranen. De wegen liggen verlaten, op de paden bevindt zich niemand meer. Verdragen worden verbroken, getuigen niet meer geloofd, geen mens staat nog in achting. Het land verdroogt en verdort, de Libanon is onteerd en verwelkt; de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn kaalgeslagen. Nu zal Ik opstaan, zegt de HEER, nu zal Ik mij trots verheffen, fier richt Ik mij op. Jullie zijn zwanger van dor gras en wat jullie baren is kaf; jullie geest is een vuur dat jullie zelf verteren zal. De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 42:1-13 1
0Shares