Wee de verwoester, zelf nooit verwoest, en de verrader, nog nooit verraden. Wanneer er een eind komt aan je verwoesten, dan word je zelf verwoest, en wanneer er een eind komt aan je verraad, dan word je zelf verraden. O HEER, wees ons genadig, op U vestigen wij onze hoop. Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw, red ons in tijden van nood. Voor Uw schrikwekkend tumult slaan de volken op de vlucht, wanneer U zich verheft stuiven ze uiteen. De buit wordt bijeengebracht zoals sprinkhanen dat doen, men stort zich erop als een sprinkhanenzwerm. Hoog verheven is de HEER, Hij woont hoog hierboven. Hij vult Sion met recht en gerechtigheid. Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is Sions rijkdom. Nu nog schreeuwt Ariël het uit en wenen vredeboden bittere tranen. De wegen liggen verlaten, op de paden bevindt zich niemand meer. Verdragen worden verbroken, getuigen niet meer geloofd, geen mens staat nog in achting. Het land verdroogt en verdort, de Libanon is onteerd en verwelkt; de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn kaalgeslagen. Nu zal Ik opstaan, zegt de HEER, nu zal Ik mij trots verheffen, fier richt Ik mij op. Jullie zijn zwanger van dor gras en wat jullie baren is kaf; jullie geest is een vuur dat jullie zelf verteren zal. De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 52:1-15
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
0Shares