Je pracht en praal, en de klank van je harpen, ze worden dit dodenrijk binnengebracht. Wormen zijn je bed, maden je deken.” 

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.  Je zei bij jezelf:

Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.  Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. 

Ze zien je, ze kijken naar je en kijken nog eens goed naar je:

“Is dit de man die de aarde deed beven en koninkrijken deed sidderen?  Die het land tot verval bracht en steden verwoestte? Die zijn gevangenen nooit liet gaan?”  Andere koningen worden eervol begraven, ieder in een eigen praalgraf.  Maar jij bent, ver van je graf, weggegooid als een afgekeurde twijg; je ligt bedolven onder de lijken van hen die door het zwaard zijn gedood, die afgedaald zijn in de put en door stenen zijn bedekt; je bent verschopt als een kadaver. Jij wordt niet bij vorsten te ruste gelegd, want jij hebt je land verwoest en je volk vermoord. Het nageslacht van een schurk als jij zal voorgoed getekend zijn.’ 

Leid zijn kinderen naar de slachtbank om wat hun ouders hebben misdaan. Nooit meer zullen zij de wereld veroveren, noch de aarde bedekken met hun steden.  Want Ik zal me tegen hen keren – spreekt de HEER van de hemelse machten -, Ik zal Babel geheel vernietigen, uitroeien met wortel en tak – zo spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
0Shares